Ватреном амблему нису потребни само хомосексуални ликови, потребан му је необичан живот

„Три куће“ технички нуде више необичне романтике него прошли уноси, али је фуснота у врло хетеронормативној игри.